En stor takk til Bo og Inger Anne

bo og inger anne.jpg

Det er godt å sjå all velfortjent hyllest til Bo i forbindelse med nytt styre. Han fortjener all heder som tenkes kan og vil heldigvis fortsatt være tilgjengelig for rådgiving og innspill til klubben. Jeg vil også rette en enormt stor takk til Inger Anne som i alle år har vært en bauta i klubben sammen med Bo. Det er mange Ren-Engere som har fått både mat, losji og omsorg av Inger Anne!

Jeg og styret har ingen tanker om å prøve å overta Bo's rolle eller kopiere ham i klubben. Vi er enige om at vi må videreføre verdiene og kulturen som har preget klubben og ført til at det er så mange som har et stort Ren-Eng hjerte i seg. Men selve driften av klubben må vi naturligvis gjøre på en annen måte enn før og styret vil se på noen modeller for organisering av både det sportslige og det sosiale.

Klubben vår skal fortsatt være en klubb for alle, både de som ønsker å satse på nasjonalt/ internasjonalt nivå og de som ønsker å trene sammen med gode kamerater og være viktige miljøskapere.

Vi er heldige i Ren-Eng som har så mange engasjerte og flotte medlemmer som er glade i klubben og jeg er sikker på at vi skal få til et bra opplegg framover også. Jeg og resten av styret tar med glede imot alle innspill og tips og råd fra dere og mange av dere må nok regne med å bli forespurt om oppgaver i klubben framover!

Hilsen en som verken har tenkt å hoppe etter Wirkola eller springe etter Berndtsson (sjøl om det siste burde være overkommelig nå...)!

-Dag Meli

Rick Noordink